Državnozborske volitve

ZZP na državnozborskih volitvah 2018

 
Zveza za Primorsko (ZZP) na državnozborskih volitvah 2018 nastopa skupaj s Slovensko ljudsko stranko (SLS)

 
Odločitev temelji na močni programski sorodnosti predlaganih ukrepov na področju decentralizacije, debirokratizacije in demokratizacije Slovenije. Skupen volilni nastop SLS in ZZP pomeni novost v slovenskem političnem prostoru, saj postavlja v ospredje programsko in ne ideološko povezovanje.

SLS in ZZP bosta med ljudmi iskali konsenz za spremembe sistema upravljanja države. Slovenija potrebuje nov model pokrajin, ki bodo bližje ljudem in lokalnemu okolju. Torej razvojni model, ki bo zagotavljal ljudem večjo avtonomijo odločanja, upravljanja in financiranja. Obstoječi monocentrični model sili ljudi k množičnim dnevnim migracijam v Ljubljano kot gospodarsko in upravno središče, ostala mesta in podeželje pa nazadujejo v razvoju, poslovnih priložnosti, kakovosti bivanja ter izgubljajo ključen potencial – ljudi, zlasti mlade generacije.

Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je zaradi tega ogrožena prihodnost Slovenije in naroda, saj je nataliteta na spodnji meji. Še več, ogrožen je že tako krhek socialni model (pokojninska in zdravstvena blagajna). V SLS in ZZP zato predlagamo nov koncept regionalne politike, ki temelji na razvoju regij oz. pokrajin, ki bodo zagotavljale nove poslovne priložnosti, delovna mesta, dostopne upravne storitve, zdravstveno mrežo, kulturne dejavnosti.
Slovenija sodi med najbolj centralizirane države. Problem financiranja občin v Sloveniji ima izvor v centralizirani vertikalni davčni strukturi. Od tu nesorazmerja v prihodkih, stroških, primerni porabi ter posledično višini potrebne finančne izravnave po občinah.
Primerjava načinov zbiranja in delitve javnega denarja v Sloveniji in Švici pokaže na ključno razliko v upravljanju z davki.

 

državnozborske volitve
ZZP na državnozborskih volitvah

 
Naš cilj je zadržati odločanje tam kjer je bil denar ustvarjen ter tako zmanjšati razlike med regijami, prenesti odločanje in upravljanje na nižji nivo, zvečati odpornosti sistemov, izboljšati izrabo človeških in naravnih virov in posledično pa se zmanjšajo davki. Uvajamo model, ki bo ljudem dal bolj enakopravne razvojne možnosti tudi na podeželju. Model je izvedljiv saj je preizkušen in uspešno deluje v najbolj razvitih državah, kot so Švica, Danska in Belgija.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »V SLS se zavedamo, da je tovrstno povezovanje dobro za Slovenijo, saj je dokaz, da zmoremo preseči ideološke razprtije in poenotiti programske usmeritve ter s tem bistveno pripomoči k dvigu politične kulture in osvežitvi vse bolj zatohlega političnega prostora v Sloveniji. Prav zato bomo v naslednjih tednih iskali širši politični konsenz za uvedbo novega modela pokrajin, ki bo bliže ljudem in njihovemu lokalnemu okolju. To je tudi eden temeljnih razlogov, da volivci jasno in argumentirano prepoznajo SLS in ZZP kot prvo in pravo izbiro.«

Pavel Gregorčič Predsednik programskega sveta ZZP je o razlogih za povezovanje s SLS dejal: »Imamo politične izkušnje in se zavedamo, da s samostojnim nastopom in pristransko medijsko obravnavo nimamo dovolj možnosti, da bi prestopili volilni prag ter se uvrstili kot nova politična sila v državni zbor. Povezovanje s Slovensko ljudsko stranko pomeni korak na poti do zastavljenih ciljev ter posledično s tem do dejanskih premikov na področju demokratizacije, decentralizacije in deregulacije, ki jo Slovenija in Slovenci še kako potrebujemo.