Skupni kandidati SLS in ZZP • Zveza za Primorsko

Skupni kandidati SLS in ZZP na državnozborskih volitvah 2018 ( SLS in ZZP nastopata skupaj v 2.volilni enoti)

 

2. VOLILNA ENOTA

 

MARKO MIKLAVIČ
1. TOLMIN
Volilni okraj obsega občine: Bovec, Kobarid in Tolmin.

ANTON ŠKOF
2. PIRAN
Volilni okraj obsega občino Piran.

BOJAN ZADEL
3. IZOLA
Volilni okraj obsega občino Izola.

NEA LULIK
4. KOPER I
Volilni okraj obsega del mestne občine Koper (Center).

NEA LULIK
5. KOPER II
Volilni okraj obsega del mestne občine Koper (Koper Okolica).

ANDREJA KRT STOPAR
6. SEŽANA
Volilni okraj obsega občine: Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina.

BRANKO MAHNE
7. ILIRSKA BISTRICA
Volilni okraj obsega občino Ilirska Bistrica.

MAJDA GODINA
8. POSTOJNA
Volilni okraj obsega občini Pivka in Postojna.

mag. DARINKA KOZINC
9. NOVA GORICA I
Volilni okraj obsega občine: Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, del Nove Gorice in del Renče-Vogrsko.

EMA KLADNIK
10. NOVA GORICA II
Volilni okraj obsega občine: del Nove Gorice, del Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

DAVID BRATOŽ
11. AJDOVŠČINA
Volilni okraj obsega občini: Ajdovščina in Vipava.