Slovenija potrebuje razvojni model pokrajin, ki bo bližji ljudem in lokalnemu okolju

Zveza za Primorsko

V Novi Gorici sta 5. aprila 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) in Zvezo za Primorsko (ZZP). podpisali sporazum o skupnem nastopu na letošnjih volitvah. Odločitev temelji na močni programski sorodnosti zlasti skozi prizmo predlaganih ukrepov na področju decentralizacije, debirokratizacije in demokratizacije Slovenije. Skupen volilni nastop SLS in ZZP pomeni novost v slovenskem političnem prostoru, saj postavlja v ospredje programsko in ne ideološko povezovanje.