Zakaj zveza za primorsko

Zveza za Primorsko – ZZP je bila ustanovljena kot gibanje na ustanovnem občnem zboru dne enaindvajsetega junija, leta 1992 in se je organizirala v politično stranko na svojem prvem Kongresu v Portorožu dne osmega novembra, leta 1992. Ideje o nujnosti ustanovitvi gibanja za Primorsko so se porodile v krogih Drago Mirošič, Lucijan Vuga in ob sodelovanju mnogih, ki so pozneje delovali v okviru ZZP.

Ideja o regionalizaciji Slovenije in razvoju decentraliziranega upravljanja države, je dajala upanje, da se zaustavi pohod škodljivega centralizma in nastajanja samopašnih političnih elit. S katerega koli zornega kota pogledamo na tisti čas ter takratna razmišljanja v stranki ZZP in jih primerjamo z današnjim stanjem v družbi, vedno bomo spoznali, da si je ZZP postavila prave cilje. Še vedno je na pravi poti svojega političnega delovanja. Prej ali slej bo nujno uveljaviti v naši družbi resnično demokracijo in decentralizirano upravljanje države Slovenije.

 

Kako aktualna so še danes razmišljanja izpred 24 let, ugotovimo, če citiramo nekaj poudarkov iz referata Lucijana Vuge na I. Kongresu ZZP

 1. Smo prva slovenska stranka, ki je kot prvenstveni cilj postavila enakomeren in skladen gospodarski, kulturni in siceršnji razvoj Slovenije.
 2. ZZP postavlja v ospredje svojega delovanja, v trenutku, ko grozijo usodne posledice centralizacije z uničevanjem gospodarstva in z razkrojem družbe, prav skrb za Primorsko, brez ideoloških omejitev.
 3. Treba se je resno lotiti prenove Slovenije, ki bo organizirana in bo delovala kot svobodna Slovenija… Za ZZP in vse tiste sile v Sloveniji in širše v Evropi, ki hodimo po isti poti demokratične decentralizacije, ki ljudem omogoča razvijati lastno iniciativo, pravi čas šele prihaja. Prihodnost je naša.
 4. Samo tako se lahko izvijemo iz krempljev gospodarskega zastoja in močvirja politikantstva – ljudem je do človeka dostojnega življenja in optimizma, odvrzimo jim moro golega preživetja, dajmo jim resnično možnost odločanja in delovanja – proč s centralizmom! Za hitrejši razvoj Primorske in Slovenije.

Tako zelo aktualno se sliši njegov glas za sedanji čas, za sedanje razmere v Sloveniji! Prav je, da se v mislih spomnimo pokojnega Lucijana Vuge, našega dolgoletnega predsednika ZZP – njegove trditve v celoti še danes držijo.

 

V dosedanjem delu stranke ZZP smo sledili zastavljenim ciljem in usmeritvam, ki bi jih lahko zajeli v treh najpomembnejših sklopih:

 1. Prizadevanje za uveljavitev ideje regionalizma v Sloveniji
 2. Nastopi na državnih in lokalnih volitvah
 3. Promocija stranke ZZP in njenih programskih ciljev

Projekt regionalizma je praktično mrtev za vse parlamentarne stranke – vse imajo rade centralno oblast, predvsem pa sredstva in politično moč. Tu moramo poudariti, da smo danes še bolj prepričani, da v naši državi ne more biti sprejemljiva centralistična navidezna demokracija, ki dopušča razraščanje razsipništva z javnim denarjem, korupcijo in klientelizem ter plenjenje skupnega premoženja. Prepričani smo, da moramo uveljaviti sodobno demokracijo – neposredno demokracijo, ki teži k odločanju v čim več zadevah na nižjih nivojih.

Pod drugo točko ugotavljamo, da smo nastopili na lokalnih volitvah skoraj v vseh občinah Primorske. Uspeh lahko ocenjujemo kot relativno dober, saj smo zadržali naš položaj v občinskih svetih, čeprav so politične stranke v očeh ljudi diskreditirane in so se uveljavljale liste posameznikov ali skupin. Na daljši rok smo prepričani, da bodo volivci spoznali, da so naša prizadevanja edino dobra – to je več sredstev in neposrednega odločanja na lokalnem nivoju.

Pod točko tri bi omenili našo stalno prakso s sklicem novinarskih konferenc, kjer smo spregovorili o aktualnih problemih v družbi in predstavili naša stališča. Tudi debatni večeri o različnih temah so pustili svoj odmev. Bilo pa je še niz številnih aktivnosti naših članov.
Dosedanje delo, uspehi in neuspehi, nalagajo, da smo tudi v prihodnje politično aktivni, da sledimo vizijam in ciljem stranke ZZP: želimo uspešno in socialno državo Slovenijo z neposredno demokracijo! Tudi dosedanje delo ZZP, ki je nastopila na vseh dosedanjih parlamentarnih in občinskih volitvah, nam nalaga, da gremo v boj za naše sklepne cilje.

Veliko je odprtih vprašanj. Ali ostati še naprej aktivni in dejavni v procesih družbe, sodelovati na volitvah ali postati pasivni opazovalci stanja razmer v naši družbi? Razvrednotili smo vrednote poštene družbe – nepoštenje velja za vrlino – podjetnost. Tega razpadanja, gnitja pri živem telesu, ko je že načeta samozavest in samospoštovanje naroda, tega nam je dovolj!

Vprašati se moramo, komu je v interesu, da naša mlada država drvi navzdol, da v končni fazi doživimo finančni polom in propad države? Brez dvoma so to plenilci našega skupnega premoženja in načrtovalci neučinkovitega upravljanja države – pohlepneži po oblasti.

V politiki se nič ne zgodi slučajno, vse se načrtuje, usmerja. Ustvarja se javno mnenje, spoznanje ljudi pride pozno, prepozno. Čas je, da se podobno misleči postavimo v skupen boj za uspešno, pravično in resnično demokratično upravljano državo Slovenijo, našo skupno domovino!

Iz te resnične stiske se da razumeti reklo naše stranke ZZP:
Državo državljanom, Primorsko Primorcem!

To ni zgolj parola, to je nuja preživetja! V ZZP skozi analize ugotavljamo, da je ključni problem Slovenije način zbiranja in upravljanja z javnimi sredstvi, ki je sedaj izrazito centralističen. Zato v svojih programih zagovarjamo tako razdelitev javnih sredstev, da se poudari najnižji nivo ( kot primer Švice: po tretjinah).
Policentrična razporeditev otežuje plenilcem plenjenje, kontrola je lažja, ker je transparentnost porabe večja. Model upravljanja države je neučinkovit, centralističen, saj ostanejo občinam le drobtinice javnih sredstev oziroma dobrih 500 EUR na prebivalca občine, regij – pokrajin sploh nimamo, v rokah peščice ljudi – politične elite ostaja večina javnih sredstev.

 

To je dolgoročna razvojna katastrofa! Posledično pa se srečujemo s ključnimi problemi Slovenije:

 1. Razsipništvo z javnim denarjem,
 2. Korupcija in klientelizem,
 3. Orientacija na delitev – plenjenje in ne na ustvarjanje,

Vse večje plenjenje se pri nas poskuša omejevati z novimi in novimi predpisi, pravna država se zaradi množice omejevalnih in kontrolnih predpisov spremeni v svoje nasprotje – nepravno državo. V državi je uspešen tisti, ki s pomočjo odvetniškega lobija izkorišča kolizijo predpisov in luknje, ki so značilne za sisteme, ki stalno spreminjajo zakonodajo. Predpisi ustvarjajo nova delovna mesta v javni upravi, kontrolnih institucijah, agencijah itd. – na koncu več ljudi kontrolira, kot jih dela – sledi finančni polom.
Vse navedeno je kot ključne probleme naše družbe identificiral naš program ZZP, ki je zapisan v našem programskem dokumentu 3 D:

Demokratizacija skozi Decentralizacijo in Deregulacijo Države in Družbe.

Ta naš temeljni program je bil sprejet na XIII. Kongresu ZZP v Novi Gorici dne 22. 11. 2011.
Glede na to, da je stranka sodelovala na vseh državnih in lokalnih volitvah v samostojni Sloveniji, si je nabrala določene izkušnje in se zaveda, da s samostojnim nastopom nima nobenih možnosti, da bi prestopila volilni prag za vstop v Državni zbor. Zato ZZP želi in išče možnost sodelovanja na volitvah, da bi uresničila ali vsaj promovirala svoj program. Ideja ZZP je, da bi se čim več neparlamentarnih strank in gibanj povezalo v enotno gibanje za nastop na parlamentarnih volitvah, da bi dosegli po volji volivk in volivcev vstop v Državni zbor.

S skupnim nastopom se bomo zoperstavili lažnim obljubam avtoritarnih rešiteljev, ki jih podpirajo sive glave. Zoperstavili se bomo manipulacijam velikih strank z volivci, ki gradijo svojo moč na ideološki različnosti in spodbujanju konfliktov v družbi. Zoperstavili se bomo vsem tem prevarantom, ki obljubljajo rešitev nasedlega voza v blatu, v katerega so ga sami zapeljali! Prepričan sem, da so volivke in volivci globoko v sebi prepoznali prevare in manipulacije pohlepnežev po oblasti.
V tej politični situaciji je politično »ne« mišljenje največje zlo današnjega časa!

Prepričani smo, da se politično mišljenje množic postopoma le oblikuje. Moč oblasti ljudstva mora postati realnost, način vladanja političnih elit se mora spremeniti. Prihaja čas sprememb, kajti voljo po preživetju nosimo ljudje globoko v sebi in protesti niso samo zgolj iz obupa in brezizhodnosti v sedanjem trenutku. Verjamemo, da bo prišlo do razumnih, dobro premišljenih in učinkovitih rešitev, ki bodo peljale našo družbo na pot razvoja in dobre perspektive. Čas za preživetje slovenskega naroda in države Slovenije je zelo težak.

Resnost družbenih razmer je velika in zahteva od slehernega državljana angažiranost za skupno dobro, vendar se največ pričakuje od politične elite, ki je tako ali drugače na oblasti v 25 letih naše mlade države Slovenije. Dopustili so, da se nam dogaja razkroj družbe, propada gospodarstvo, desetine milijard evrov je poniknilo neznano kam.
V tej situaciji ne sme nihče zapustiti nasedle ladje, politiki si morajo z dejanji povrniti zaupanje.

Za začetek je nujno:

 1. vrniti izginula finančna sredstva v obtok finančnega sistema in gospodarstva
 2. zbiranje in nadzor porabe sredstev za javno porabo mora potekati od spodaj navzgor – od lokalne samouprave, preko pokrajin k državnem nivoju.

Kajti:

 1. veliko ljudi se bori za preživetje, država se zadolžuje, napoveduje se varčevanje na vseh ravneh – denar pa je odtekal iz države v desetinah milijard evrov in še odteka, pajdaški kapitalizem se razrašča. Na čem ohraniti zaupanje!? Strune so napete!
 2. Javna sredstva zbiramo na nivoju države in jih delimo skopo navzdol. Vprašam se za vse nas: kdaj v zgodovini je delavec (takšen ali drugačen) odločal o porabi novo ustvarjene vrednosti – v ortodoksnem kapitalizmu, v našem pajdaškem kapitalizmu ali bivšem komunizmu? Nikoli! Zato je resnično zadnji čas za spremembe!

Gospodarska slika Primorske je zelo slaba. Veliko največjih gospodarskih podjetij je propadlo, ni delovnih mest, ni perspektive za mlade, razvoj stagnira. V ZZP zagovarjamo in si prizadevamo, da bi razvili podjetja v lasti domačinov in s tem spodbudili ustvarjalne sposobnosti ljudi. Pri teh namerah je veliko nasprotovanj, navzkrižja interesov, pa tudi nerazumevanja in nezaupanja.

Nujno bi bilo, da vladajoči politiki prisluhnejo razmišljanju malih neparlamentarnih strank, kot je tudi naša ZZP. Nesporno je, da imamo velike in zdrave ideje, predvsem pa dobre za dobrobit vseh državljanov Slovenije. Da politiki prisluhnejo utripu duše slovenskega človeka, razumejo njegov značaj in se zavedo, kaj pomeni, ko ta človek reče: DOVOLJ JE!

Ne moremo mimo zgodovinskega sporočila, ki je nam vsem položeno v dušo že v zibelki. V mislih imam našega Goriškega slavčka, pesnika Simona Gregorčiča in njegovo pesem Soči. Vsak jo ima pravico dojemati in razumeti po svoje. Vendar pesnik v prispodobi čudovito zrcali dušo in značaj primorskih ljudi in vseh Slovencev. Čudovita milina in lepota, ki preide preko stiske strahu za obstoj slovenskega življa, v eno samo globoko prošnjo do stvarstva po rešitvi.

Takrat se spomni, bistra Soča,
Kar gorko ti srce naroča:

Ne stiskaj v meje se bregov,
Srdita čez branove stopi,
Ter tujce, zemlje lačne, vtopi
Na dno razpenjenih valov!

Ta prošnja in sporočilo, ki ga nosi, ni omejena samo na čas 1. svetovne vojne, seže dlje, v čas fašizma, 2. svetovne vojne in naprej – je trajno v času. Tudi današnjega!

Mar bomo morali v stiski za preživetje naroda in naše mlade države zavzdihniti prošnjo:

Takrat se spomni, bistra Soča
Srdito čez branove stopi
Grabljivce d’narja, oblasti pohlepne, vtopi
Na dno razpenjenih valov.

Vipava, 26. 12. 2016
Pavel Gregorčič, predsednik Programskega sveta ZZP