Občina AJDOVŠČINA

  

Seznam kandidatov za člane občinskega sveta občine Ajdovščina

3 ZVEZA ZA PRIMORSKO

1. volilna enota: ZVEZA ZA PRIMORSKO
1 Oton Lahajnar, 19.10.1969, Ajdovščina, Ulica Vena Pilona 78, 5270 Ajdovščina
2 Branka Kodelja, 20.1.1962, Ajdovščina, Lavričeva cesta 44, 5270 Ajdovščina
3 Luka Slokar, 30.7.1983, Ajdovščina, Goriška cesta 45, 5270 Ajdovščina
4 Helena Marinković, 4.7.1962, Ajdovščina, Ob Hublju 6, 5270 Ajdovščina
5 Velibor Radović, 1.6.1964, Ajdovščina, Lavričev trg 7, 5270 Ajdovščina

2. volilna enota: ZVEZA ZA PRIMORSKO
1 Nikolaj Trošt, 4.2.1963, Budanje, Budanje 90/a, 5271 Vipava
2 Ernada Kovačević, 13.3.1980, Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 4, 5270 Ajdovščina
3 Tomaž Bizjak, 13.11.1987, Ajdovščina, Lavričeva cesta 65, 5270 Ajdovščina
4 Alenka Kodele, 21.3.1973, Budanje, Budanje 103, 5271 Vipava
5 Teo Velikonja, 31.3.1988, Ajdovščina, Kidričeva ulica 35, 5270 Ajdovščina
6 Tina Polanc, 24.6.1978, Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 4, 5270 Ajdovščina

3. volilna enota: ZVEZA ZA PRIMORSKO
1 Angel Vidmar, 15.5.1956, Lokavec, Lokavec 135/d, 5270 Ajdovščina
2 Rebeka Bajc, 18.3.1996, Malo Polje, Malo Polje 8, 5273 Col
3 Boris Kovač, 28.9.1964, Lokavec, Lokavec 67, 5270 Ajdovščina
4 Tanja Krapež, 20.10.1971, Otlica, Otlica 53/a, 5270 Ajdovščina
5 Aleš Hladnik, 6.8.1978, Podkraj, Podkraj 110, 5273 Col

4. volilna enota: ZVEZA ZA PRIMORSKO
1 Uroš Štor, 5.7.1975, Cesta, Cesta 61, 5270 Ajdovščina
2 Špela Štokelj, 8.5.1988, Planina, Planina 9, 5270 Ajdovščina
3 Erik Ilc, 25.4.1981, Male Žablje, Male Žablje 33, 5263 Dobravlje
4 Barbara Rijavec, 2.1.1988, Ustje, Ustje 40/b, 5270 Ajdovščina
5 Jernej Kobal, 14.6.1988, Gaberje, Gaberje 85, 6222 Štanjel

5. volilna enota: ZVEZA ZA PRIMORSKO
1 Aron Mrmolja, 28.5.1986, Selo, Selo 72/a, 5262 Črniče
2 Julija Kodrič, 23.12.1968, Črniče, Črniče 79/d, 5262 Črniče
3 Mark Kodrič, 15.2.1992, Brje, Brje 97, 5263 Dobravlje
4 Karin Rože, 10.4.2000, Potoče, Potoče 21/a, 5263 Dobravlje