Občina SEŽANA

Program_letak_Stoka_bz (1)
Program_letak_Stoka_bz

Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras

 

vas v sodelovanju s

 

Kosovelovo knjižnico Sežana

 

vabi

 

v četrtek, 8. novembra 2018, ob 18. uri 

 

na predstavitev knjige novinarja 

 

Miloša Ivančiča

 

z naslovom

 

Primorska dežela.

 

Z avtorjem se bo pogovarjal Danijel Božič, prof. sociologije.

 
   

Avtor, rojen v Trstu 1948. leta, izhajajoč iz Osapske doline, je bil dolgoletni odgovorni urednik slovenskega programa pri Radiu Koper – Capodistria in je ustvaril več kot pet sto oddaj Primorski kraji in ljudje ter številne druge: Slovenci ob meji, Reportaža, več deset javnih radijskih oddaj … Piše pesmi, zahtevnejša književna besedila, izdal je več del v knjižni in elektronski obliki.

Tokrat gre za ponovni natis z dopolnitvami, v katerem predstavi Primorce in njihov boj za obstoj, da bi bolje razumeli sebe in zaradi posebnosti tudi drugi državljani njih. Z željo, da bi končno bili Primorci in Primorska bolje sprejeti in prav razumljeni tudi v osrednji Sloveniji. Gre za strnjen zgodovinski pregled, smiselno ponovitev združenih in na pravo mesto umeščenih mozaičnih drobcev, ki zemljepisno zaobjemajo območje od Tržaškega zaliva do Julijskih Alp.

Zapisan je tudi izvor primorske himne, ko je Rado Simoniti na slavospevno besedilo Leva Svetka-Zorina z naslovom Vstajenje Primorske sestavil novo skladbo, v katero je vpletel melodijo Venturinijeve pesmi Bazoviška.