Nova Gorica: Volitve na Tržnici

Nova Gorica: Volitve na Tržnici

  • 4 novembra, 2018
  • Posted By ZZP

 

 

Začelo se je 9. junija 2016, na izredni seji  Mestnega sveta  Mestne občine Nova Gorica ( v resnici je  začelo že prej..). Poročevalec, vodja kabineta župana je ( ob prisotnosti župana) predstavil edino točko dnevnega reda seje, to je Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2016:
“Ta letni načrt dopolnjujemo z enim objektom, ki so ga ocenili v občinski upravi skupaj z županom na čelu, da je vreden razmislekov, da je vreden nakupa. Gre za prostor bivše prodajalne Mega center oziroma Daimond, lahko ga poznate pod tem imenom, pod lokalom Cocktail bar, v izmeri slabih 600 m2, tako, kot je navedeno v
obrazložitvi, v pritličju slabih 200 m2, v nadstropju dobrih 500 m2. S potrditvijo oziroma z dopolnitvijo tega letnega načrta sledimo pogoju, da se lahko udeležimo na licitaciji na javni dražbi, ki bo za ta objekt naslednji teden. Izklicna cena je 320.000,00 EUR. Ta objekt je bil leta 2014 s strani sodno zapriseženega cenilca pa ocenjen na dobrih 700.000,00 EUR in tu je tudi prvi razlog v katerem vidimo priložnost, oziroma bi rekel je vredno, da se sprejme to dopolnitev letnega načrta, da se udeleži dražbe in ta objekt kupi.
Poleg ostalih bi mogoče poudaril še dva razloga. Več je napisano tudi v sami obrazložitvi. V trajnostni urbani strategiji, ki smo jo sprejeli tudi tu na mestnem svetu, je tudi v viziji Nova Gorica 2020+ opredeljeno, oziroma si želimo, smo si postavili cilje, da bo
mesto imelo tudi mediteransko tržnico, kjer bo prostor srečevanja in druženja prebivalcev oziroma ljudi, ne samo mesta Nova Gorica, ampak tudi sosednjega mesta Gorice. V tej trajnostni urbani strategiji, katero smo sprejeli, smo se dosti o tem pogovarjali in tudi
potem zapisali o samem problemu, ki se dogaja v mestu, to je o določenih prostorih, ki so prazni in kako tem prostorom dati vsebino. To smo spravili pod okrilje urejanja vitalnih mestnih prostorov in tudi tu smo si zadali en cilj, da je ena izmed prioritet tudi ureditev tržnice in dati določenemu mestnemu prostoru določeno vsebino oziroma obogatiti in na tej lokaciji, kjer vidimo to mestno tržnico, je tudi ta vsebina oziroma sledimo temu cilju.
Ampak tržnica ni samo prednost, doprinos samemu mestu. Enakovredno je tudi doprinos podeželju. Naši ljudje na podeželju vsekakor znajo pridelati svoje produkte in proizvode in to kvalitetne. V današnjem času je večji problem te kvalitetne produkte in
proizvode prodati po korektni, če lahko rečem, ceni. Tržnica pa je vseeno eden izmed prodajnih kanalov preko katerih lahko dosežemo to oziroma kot se rado reče, je lažje po pravi ceni prodati v domačem dvorišču. Mogoče kaj več v nadaljevanju, da ne bi bil predolg in bi skozi diskusijo oziroma skozi vaša vprašanja, ki jih boste podali, odgovoril.” (konec navedka – glej zapisnik 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 9. junija 2016)

Kakšna sreča. Za bagatelo pridobiti tako vrednost ( mediteransko tržnico). Vrednost, ki  ni samo doprinos mestu, pač pa tudi doprinos podeželju. Gre vsekakor za posebno tržnico kajti – na njej bo mogoče to kar sedanja tržnica ne omogoča, prodajati po korektni ceni. Ta tržnica ( mediteranska)  bo pravzaprav omogočala prodajo “po pravi ceni, kot na domačem dvorišču”.  (Zakaj hudiča zdajšnja tega ne omogoča? Verjetno zato ker ni mediteranska – si mislim.)

Sledila je težka in temeljita razprava. Bile so izrečene velike in modre besede.

( se nadaljuje)

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja


* Checkbox GDPR is required

*

I agree